§ 42.Прийменники

1. Разом пишемо:

1) складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді — трьох) прийменників зі словом будь-якої частини мови: вна́слідок (уна́слідок), вподо́вж (уподо́вж), впродо́вж (упродо́вж), за́мість, навздогі́н, навко́ло, навпере́йми, назу́стріч, напередо́дні, наприкінці́, повздо́вж;

2) складні прийменники, утворені з двох і більше простих прийменників: за́для, зара́ди, окрі́м, по́за, помі́ж, по́над, попере́д, по́при, посе́ре́д, про́між.

1. З дефісом пишемо: складні прийменники, початковим компонентом яких є прості прийменники з, із: з-за (і́з-за), з-над, з-пе́ред, з-під (із-пі́д), зпо́за, з-по́між, з-по́над, з-по́під, з-по́серед, з-про́між.

3. Окремо пишемо складені прийменники у (в) ра́зі, під кіне́ць, під ча́с;

Для розвитку сайту і оплату хостингів було вирішено привнести рекламу на сайт :(. Вибачаємося за незручності.