§ 38.Складні числівники

1. Разом пишемо:

1) складні кількісні числівники: одина́дцять, півтора́, п’ятдеся́т, три́ста (трьохсо́т, трьомста́м, трьомаста́ми, (на) трьохста́х);

2) складні порядкові числівники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: дев’ятисо́тий, трьохсо́тий; двохти́сячний, десятити́сячний, п’ятсоттридцятити́сячний; чотирьохмільйо́нний, п’ятдесятимільйо́нний, шістдесятип’ятимільйо́нний; семимілья́рдний, трьохмілья́рдний.

Примітка 1. Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо: ти́сяча п’ятсо́т, три́дцять ві́сім; мільйо́н трьохти́сячний, мілья́рд чотирьохмільйо́нний, ти́сяча дев’ятсо́т вісімдеся́т восьмий.

Примітка 2. Кількісні та порядкові числівники, до складу яких уходить форма з половиною й под., також пишемо окремо: дві з полови́ною ти́сячі, три з полови́ною ти́сячний загі́н.

2. З дефісом пишемо порядкові числівники, перша частина яких передана цифрами: 3-ти́сячний, 35-мільйо́нний, 4-мілья́рдний.

Для розвитку сайту і оплату хостингів було вирішено привнести рекламу на сайт :(. Вибачаємося за незручності.