§ 21.Зміни приголосних перед суфіксом -Н

Приголосні звуки к, м’який і твердий ц перед суфіксом -н- змінюємо на ч: безпе́ка — безпе́чний; вік — ві́чний; рік — річни́й; мі́сяць — мі́сячний; око́лиця — око́личний; пшени́ця — пшени́чний; се́рце — серде́чний; со́нце — со́нячний; яйце́ — яєчня, а звуки г, х перед цим суфіксом — на ж, ш: доро́га — доро́жній, перемо́га — перемо́жний, пиха́ — пи́шний.

Приголосний твірної основи ч зберігаємо в похідних словах помічни́й (від по́міч); нічни́й (від ніч); я́чний, ячмі́нний (від ячмі́нь). Виняток становлять слова двору́шник, міро́шник, рушни́к, рушни́ця, серде́шний (зі значенням ‘бідолашний’), со́няшник, торі́шній.

Для розвитку сайту і оплату хостингів було вирішено привнести рекламу на сайт :(. Вибачаємося за незручності.